Nowoczesne technologie informatyczne
(Nowoczesne technologie informatyczne)

ICT  w procesie dydaktycznym w szkole. Nowoczesne metody i formy pracy.

rozdział 1 Rola e-nauczyciela w szkolnictwie
rozdział 2 Rola informatyki w dydaktyce – wyzwania praktyczne
rozdział 3 Bezpieczna szkoła w sieci teleinformatycznej
rozdział 4 Metodyka nowoczesnego nauczania