Zarządzanie finansami w oświacie
(Zarządzanie finansami w oświacie)

Szkolenie 5 Finansowanie działalności oświatowej szkół
moduł a Finanse w szkolnictwie-formy pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych
moduł b Działalność oświatowa-od biznes planów do zarządzania finansami
moduł c Pozyskiwanie publicznych i prywatnych  środków na finansowanie działalności oświatowej