Podstawy organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie
(Podstawy organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie)

Szkolenie 4 Skuteczne zarządzanie placówką oświatową
moduł a Organizacja i zarządzanie jednostkami oświatowymi
moduł b Rola zarządzania, marketingu, kierowania personelem w szkołach
moduł c Od zarządzania kryzysowego do zarządzania zasobami ludzkimi-wyzwania szkolnictwa
moduł d Reklama- promocja –zarządzanie wiedzą –sytuacjami stresowymi-skuteczne narzędzia na rynku oświatowym