Sub-categories
Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej gr. 12
Bezpieczeństwo i higiena pracy Gr.26
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną gr.18/03.16-LU
Oligofrenopedagogika (gr.II)
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Oligofrenopedagogika
Logopedia
Przyroda w SP
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Dydaktyka informatyki (ICT w procesie dydaktycznym)
Informatyka i technika
Organizacja i zarządzanie oświatą
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne